LAS Festival 2022 ||

  • Festiwal
  • #Techno
  • #House
  • #Elektronika
  • #Festiwale muzyczne
  • #Polskie
  • #Zagraniczne
  • #W plenerze
  • #Drum'n'bass
  • #UK Bass

LAS Festival 2022 ||

29.06-04.07.2022 r.

od 300 

LAS Festival 2022

Rok 2022 to kontynuacja najlepszych leśnych tradycji doprawiona paroma rewolucyjnymi pomysłami.

Nie zmienia się to, że jak zwykle LAS stanie się miejscem muzycznego spotkania stworzeń o otwartych umysłach. Tworzymy przestrzeń, w której współistnieją najrozmaitsze gatunki muzyczne i pokazujemy, że istoty ludzkie są w stanie budować jedną wielką społeczność, której fundamentem jest miłość i wzajemny szacunek. ...a kto śledzi leśne opowieści, ten wie: mamy gości...

᳀ RISING ✹ STAGE ᳀ Na naszym parkiecie pejzażowym zadomowili się Aztekowie. Wygląda na to, że budują z kamieni coś na kształt ołtarza, a nas czekają egzotyczne rytuały. Razem z nimi przez portal przedostali się dziwni bogowie. Jeden błekitnoskóry, drugi pierzasty. Chyba nie są zbyt mili - kiedy próbowaliśmy dowiedzieć się, co oznaczają te wszystkie linie na głazach, jeden z nich nas dziobnął!

森 FLOW ॐ TENT 森 Po usłanej totemami polanie snuje się ekipa starożytnych Chińczyków. To sam Małpi Król, Sun Wukong, zmęczony wieloma przygodami postanowił odwiedzić Paczyn w towarzystwie buddyjskich mnichów. Ich główny cel to relaks i medytacja, ale małpi styl lubi odpocząć od odpoczynku. Dlatego wraz z nadchodzącym Rokiem Tygrysa na naszej relaksacyjnej polanie odrodzi się Flow Tent ॐ

۞ BASS ǂ TENT ۞ Nie po raz pierwszy słychać w naszej Oazie Basu afrykański bęben - rzadziej widzi się grupę Afrykańczyków na nich grających. Pełni wigoru przybysze z serca Czarnego Kontynentu uderzając rytmicznie w bębny, zagrzewają się do budowy nowej sceny. Tu i ówdzie symbole Sankofy przypominają, aby nie marnować życia. W międzyczasie starszyzna plemienia naradza się z naszymi basowymi szamanami nad doborem muzyki do tegorocznych rytuałów.

❖ FOREST ⌬ STAGE ❖ Wygląda na to, że kosmici czują się jak w domu w psychodelicznej części naszego lasu. Z Kwaśną Sową, która ich tam zaprowadziła, natychmiast znaleźli wspólny język. Teraz mamroczą coś między sobą, a z dziwnych połyskujących materiałów które ze sobą przywieźli wyłania się niezrozumiała konstrukcja. Dookoła niosą się dźwięki fluktuacji pól siłowych i spazmy kosmicznych bulgotań. Chyba zaczęli już grać.

⌘ TREE ⏏︎ HOUSE ⌘ Eleganccy i precyzyjni pradawni Słowianie osiedlili się przy Domku na Drzewie, natychmiast rzeźbiąc na jego ścianach runy i dziwne, podłużne twarze. Jako tutejsi, nie budzą sensacji egzotyką, zamiast tego stawiają na pielęgnowaną przez wieki symbiozę z przyrodą, perfekcjonizm i tak cenione w nadwiślańskiej krainie pier***nięcie.

ENGLISH

Year 2022 is a continuation of our best traditions, seasoned with a few revolutionary ideas. What doen't change is the fact that LAS will be a place of musical meeting of creatures with open minds. Our festival is a musical gathering for all open-minded creatures. We create space where various musical genres coexist next to each other and show that we as human beings can build one big community, with love and mutual respect as the foundation. ...and those who follow our forest broadcasts already know: we have guests...

᳀ RISING ✹ STAGE ᳀ The Aztecs have made our ‘landscape dance floor’ their home. It seems that they are building something like an altar out of stones. Exotic rituals are sure to be expeced. Strange gods have also passed through the portal. One of them is blue-skinned, the other - covered with feathers. They don’t strike us as particularly nice - when asked about the meaning of all those lines they painted on the stones, one of them pecked us!

森 FLOW ॐ TENT 森 A posse of ancient Chinese wanderers appeared on our totem-covered clearing. It’s the Monkey King himself, Sun Wukong, who, tired of many adventures, decided to visit Paczyn in the company of Buddhist monks. Their main purpose is relaxation and meditation, but the monkey style requires taking rest even from relaxing. Therefore, in the coming Year of the Tiger, the Flow Tent will be reborn in our relaxation meadow.

۞ BASS ǂ TENT ۞ This is not the first time that an African drums are heard in our bass oasis - but a group of Africans playing them is seen much less often. Vigorous newcomers from the heart of the Black Continent, beat the drums rhythmically, getting ready to build the new stage. Here and there, the symbols of Sankofa remind not to waste one’s life. Meanwhile, the tribe's elders consult our bass shamans on the selection of music for this year's rituals.

❖ FOREST ⌬ STAGE ❖ It seems the aliens feel at home in the psychedelic part of our forest. They seem to have immediately found a common language with the Acid Owl who led them to the spot. Now they mutter something to each other, and an incomprehensible structure emerges from the strange shimmering materials they brought with them. All around you hear the sounds of fluctuating force fields and spasms of cosmic gurgling. It appears they already started playing.

⌘ TREE ⏏︎ HOUSE ⌘ Elegant and meticulous ancient Slavs settled at the Tree House, immediately carving runes and strange, oblong faces on its walls. As local people, they do not arouse any sensation with exoticism, instead focusing on the symbiosis with their motherland nature, intricate perfectionism and simply going wild.