LAS Festival 2021

 • Festiwal
 • Techno
 • House
 • Elektronika
 • Festiwale muzyczne
 • Reggae / Dub
 • World music
 • Polskie
 • Zagraniczne
 • W plenerze
 • Drum'n'bass
 • UK Bass

LAS Festival 2021

30.06.2021 - 04.07.2021

od 250 
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Empik Bilety

[ENG BELOW]

LAS jest najcenniejszym i najbardziej złożonym ekosystemem muzyczno-lądowym na ziemi. Z lotu ptaka ten jednolicie zielony obszar wygląda niepozornie, lecz w jego wnętrzu panuje bujne życie...
Różnorodne organizmy wspierają się wzajemnie tworząc sieć skomplikowanych zależności. Ta niezwykła umiejętność LASu umożliwia utrzymanie bezcennej równowagi w przyrodzie, dlatego w tym roku będziemy mogli podziwiać bogactwo odmian i form przez 5 dni aż na 5 scenach!

LAS podzielić można na pięć najważniejszych obszarów:


BASS TENT <<<
Siedliska dubowe gdzie prym wiodą duby oraz d’n’b, głównie tworzą je głębinowe basy. Bas jako gatunek pionierski bardzo dobrze czuje się na różnego rodzaju siedliskach.


Skalpel / JANKA (Hatti Vatti & Daniel Drumz) / Jahtari


CHILL STAGE <<<
Siedliska chillowe znajdziemy na zachodnich terenach, są kluczowym elementem spajającym leśną harmonię i dają energię do dalszych podróży. Dominuje tutaj natura w najczystszej postaci live'ów, ambientów oraz downtempo.


Baasch / RYSY / Dtekk / PLEQ


FOREST STAGE <<<
Siedliska psytrance’owe odznaczają się pulsującym drganiem podłoża i feerią wibrujących kolorów. Spotkać możemy tu m.in. trance i dark psy. Zwierzęta obierające sobie ten obszar za dom znane sę ze skłonności do przeskoków mięzywymiarowych.


Psykovsky / OROBORO / Senkra / Skrz_t / Daruma


RISING STAGE <<<
Siedliska miękkie występują na skraju LASu. Otwarte i nasłonecznione tereny pozwalają rozwijać się gatunkom wymagającym. Piękne widoki zachęcają organizmy do pływania przestrzennego, przy otaczających dźwiękach house, minimal oraz oriental.


Casimir von Oettingen ( CVO) / Leon Licht / Juli N More / Mr. Propellerhead / Hedonist


TREE HOUSE <<<
Siedliska klubowe szczególnie łatwo adaptują się w trudnych zjawiskach pogodowych. Zazwyczaj odnajdziemy tam bardzo wiele zaginionych okazów przyrody, najczęściej spotykane to rave i techno.


Oprócz zbiorowisk typowo leśnych, w LASie znajdują się także systemy nieleśne, które zaspokoją naturalne potrzeby fauny, są to przede wszystkim wodopoje, paśniki oraz legowiska.
Ciągłe wykrzystałcanie się kolejnych elementów ekosystemu LASu i przekazywanie ich nowym osobnikom zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania gatunków w przypadku nieustannie zachodzących zmian w otaczającym świecie. Co jeszcze przyniesie nam LAS…?
CDN


5 days
5 music stages
people
nature
art
workshops


EN
The LAS is the most valuable and complex music-land ecosystem on earth. This uniformly green area looks inconspicuous from a bird's eye view, but it is full of life…
Various organisms support each other by creating a network of complex dependencies. This extraordinary skill of the LAS allows to maintain a priceless balance in nature, so this year we will be able to admire the wealth of varieties and forms for 5 days on 5 stages!

The LAS can be divided into five major areas:


BASS TENT <<<
Dub habitats where dub and d'n'b lead the way, they are mainly created by deep bass. Bass as a pioneering species feels very good in various types of habitats.


Skalpel / JANKA (Hatti Vatti & Daniel Drumz) / Jahtari


CHILL STAGE <<<
Chill habitats can be found in the western areas, they are a key element that binds forest harmony and provide energy for further journeys. Nature in the purest form of live, ambient and downtempo dominates here.


Baasch / RYSY / Dtekk / PLEQ


FOREST STAGE<<<
Psytrance habitats are characterized by pulsating vibrations of the ground and a riot of vibrating colors. We can meet here, among others trance and dark psy. Animals that choose this area as their home are known to be prone to inter-dimensional leaps.


Psykovsky / OROBORO / Senkra / Skrz_t / Daruma


RISING STAGE <<<
Soft habitats occur at the edge of the LAS. The open and sunny areas allow the development of demanding species. Beautiful views encourage organisms to swim spatially, with the surrounding house, minimal and oriental sounds.


Casimir von Oettingen ( CVO) / Leon Licht / Juli N More / Mr. Propellerhead / Hedonist


TREE HOUSE <<<
Club habitats especially easily adapt to difficult weather phenomena. Usually we find a lot of lost specimens of nature there, the most common ones are rave and techno.


In addition to typical forest communities, the LAS also includes non-forest systems that will satisfy the natural needs of the fauna, mainly waterholes, feeders and lairs.
The constant use of successive elements of the LAS ecosystem and their transfer to new individuals increases the probability of species survival in the event of constant changes in the surrounding world. What else will the LAS bring us ...?
TBC