Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz – Żyć się chce | Toruń

Niedziela, 8 grudzień 2019

17:00

Sala CKK Jordanki, Toruń, aleja Solidarności 1/3

Wybierz rodzaj i liczbę biletów

Podaj swoje dane

Bilet jest imienny. Podaj prawdziwe dane, gdyż obsługa może poprosić Cię o dokument potwierdzający tożsamość

Wybierz sposób odbioru biletów

Inne opcje dostępne wkrótce:

Zaakceptuj zgody